Grişimci kime denir?

Girişimci; ticaret, sanayi gibi alanlarda sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen, kar amacıyla riski üzerine alan kişidir. Girişimci mal ve hizmet üretebilmek için bütün üretim öğelerini en iyi koşullarda bir araya getirir. Kar amacı güderek riski üzerine alır ve ihtiyaçları karşılamak için üretim öğelerini satın alır, bunları bir araya getirecek imkanı sağlar. Kar amacı gütmekle beraber zararı da kabullenir. Müteşebbis terimi ilk defa 19. yüzyılda Fransız ekonomist Jean Bastiste say tarafından kullanılmıştır.

Üretim, genellikle "Doğal Kaynaklar + Sermaye + Emek + Girişimci = Mal veya Hizmet üretimi" formülüyle tanımlanır.

Girişimcilik genellikle zor ve karmaşık bir iştir. Bir çok girişim başarısızlıkla sonuçlanır, ancak başarılı girişimler sonucunda önemli yenilikler ve ilerlemeler gerçekleşir.

Girişimci ekonomiyi canlandırmada önemli bir role sahiptir. Yeni iş olanakları yaratması, ürün, hizmet ve süreçlerde yenilikler getirmesi, mevcut işletmeler tarafından karşılanmayan tüketici isteklerini karşılaması girişimciye önem kazandırır. Yenilikçi ve yaratıcı olmak, esneklik, risk alabilmek, önceden görebilmek gibi girişimcilik özellikleri iş yaşamında başarı etkenleridir.

Girişimcide olması gereken özellikler nelerdir?

1- Kendine güven duymalıdır, aynı zamanda güvenilen biri olmalıdır.

2- Geri adım atabilmeli ve yeniden başlayabilmelidir.

3- Sonuçları değerlendirebilmelidir. Mesleki riskleri üstlenebilmelidir.

4- Yaratıcı olmalıdır.

5- Cesaretli olmalıdır.

6- Bireysel ve aynı zamanda da toplumsal olmalıdır.

7- İyimser ve fikir sahibi olmalıdır.

8- Sürükleyici ve güdüleyici olmalıdır.

9- Başarı için yönlenmiş olmalıdır.

10- Fırsatlardan yararlanabilmelidir.

11- Yeniliklere açık olmalıdır.

12- İşini seven biri olmalıdır.

Sözlükte girişimci ne anlama gelmektedir?

1- Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis.

2- Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

Girişimci ne demek? (Ekonomi)

(Entrepreneur) İktisat Teorisi’nde emek, sermaye ve doğal kaynaklar yanında dördüncü üretim faktörü. Genellikle işletme ve yöneticilerine verilen isim. Geleneksel olarak, girişimci çoğunlukla işletme sermayesinin de sahibi olduğu için girişim faktörü, sermayenin içinde kabul edilmiş, ayrı bir faktör olarak ele alınmamıştır. Ancak günümüzde girişimin diğerlerinden ayrı bir faktör olduğu görüşü egemendir. Girişimci şu gibi fonksiyonlar yerine getirir : (a) Firmanın sermayesine finansman kaynağı temin eder. (b) Girdileri satıp alıp belirli teknoloji veya üretim yöntemleriyle birleştirerek üretimi organize eder. (c) Taleple ilgili bekleyişlerine göre üretim hacmini belirler, (d) Tüm rizikoyu üstlenir. Girişimcinin elde ettiği kazanç kardır. Girişimci, piyasa fırsatlarını değerlendirerek, yeni bir mal, üretim süreci veya organizasyon ortaya koyar. İşletmenin sermayesini kendisi karşılayabileceği gibi, buna her zaman gerek de yoktur. Girişimci profesyonel yöneticiden farklı bir fonksiyon yerine getirir. Hemen hemen bütün İktisat ekolleri girişimcinin Kapitalist ekonominin gelişmesine yaptığı katkıları kabul eder. Ancak hiç bir İktisatçı Joseph A. Schumpeter gibi girişimcinin önemini ağırlıkla vurgulamış değildir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç